برداشت وجه به راحتی و تنها با چند کیلیک ساده انجام میشود. که در این آموزش با جزئیات کامل آن را آموزش میدهیم.
در ضمن حتما از منوی بالای سایت به مسیر ( قوانین > قوانین برداشت ) بروید و قوانین برداشت را مطالعه کنید.

عکس های زیر را به ترتیب ببینید و متن هایشان را با دقت مطالعه کنید:

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم