ربات رو فعال کنید و الگوریتم های ریاضیتون رو برای “برد عقلانی” روش تنظیم کنید. تا یه “بازنده احساسی” نباشید.
وجود ربات ویژگی های خیلی زیادی داری از جمله اینکه شما منطق علمی و ریاضیاتی خودتون رو اجرا میکنید و خود سیستم براتون پیاده میکنه، و دیگه تو لحظات مختلف تصمیمات احساسی نمیگیرید!
برای کسب درامد تو انفجار باید با ریاضیات و الگوریتم ها برنده شد نه احساسات لحظه ای!!!

با کاملترین ربات انفجار در ایران با ما همراه باشید.

1: ربات رو انتخاب میکنید و “روی ربات” جدید کیلیک میکنید.


2: برای ربات خود یک اسم انتخاب میکنید. شما میتوانید چندین ربات بسازید و فعال کنید، فقط توجه داشته باشید اسم های ربات های شما مشابه نباشد.


3:ربات شما بعد از فعال شدن، دائما شرط میبندد و متوقف نمیشود، با تنظیم کردن شرط های زیر شما تایین میکنید که ربات کی غیر فعال شود.
بیشترین موجودی: شما هر عددی در این قسمت وارد کنید زمانیکه موجودی شما از این عدد تایین شده بیشتر شود ربات شما متوقف میشود.
کمترین موجودی: شما هر عددی در این قسمت وارد کنید زمانیکه موجودی شما از این عدد تایین شده کمتر شود ربات شما متوقف میشود.


4: در قسمت کارکرد ربات شما میتوانید تا 4 شرط را برای شروع کار ربات خود تایین کنید.
به طور مثال اگر در بخش کارکرد 1 و کارکرد 2 ضریب کمتر از 2 را انتخاب کنید زمانی ربات شما شروع به فعالیت میکنید که 2 ضریب پایینتر از 2 پشت هم بیاید.
مثال بعدی اگر شما در بخش کارکرد 1 ضریب منهای 2 ، در قسمت کارکرد 2 ضریب مثبت 3 ، و در قسمت کارکرد 3 ضریب منهای 3 را انتخاب کنید، ربات شما زمانی شروع به شرط بندی میکند که این 3 ضریب پشت هم اتفاق بیافتد و شرط شما بعد از اتفاق افتادن این 3 ضریب بسته میشود.
شما میتوانید از یک کارکرد یا به قولی 1 شرط تایین کنید تا 4 کارکرد یا 4 شرط.


5: در قسمت “مبلغ اولیه” شما مبلغ شروع شرط خود را تایین میکنید.
در قسمت “ضریب” ضریب اولیه خود را تایین میکنید.
در قسمت “اگر باخت مبلغ اولیه چند برابر شود؟” شما تایین میکنید در صورت باخت اولین شرطتان مبلغ شرطهای بعدیتان چند برابر شود، به طور مثال اگر مبلغ اولیه را 10،000 تومن گذاشته باشید و در این فیلد عدد 3 را تایین کنید، اگر 10،000 تومن شرط اولتان را ببازید ربات شرط بعدی را 3 برابر میکند و با مبلغ 30،000 هزار تومان شرط میبندد.
و در انتها دکمه ذخیره را میزنید تا ربات شما ذخیره شود.


6: ربات شما ساخته شد، میتوانید با کیلیک کردن روی ربات خود آن را فعال کنید. نشان سبز رنگ سمت راست ربات یعنی ربات شما فعال است، و نشان قرمز یعنی ربات غیر فعال است.


? به مثال زیر توجه کنید:
اسم ربات خود را test میگذاریم.


تایین میکنیم که در صورتی که موجودی ما بیشتر از 100،000 تومان یا کمتر از 10،000 تومان شد ربات متوقف شود.


شرط میگذاریم که اگر به ترتیب ضریب های، پایین 2، پایین 3، و بالای 2 آمد بعد از آن ربات شرط بندی کند.


مبلغ اولیه شرط را روی 5،000 تومان و ضریب را روی 2 میگذاریم، و تایین میکنیم در صورت باخت شرط اول ، مبلغ شرط بعدی 2 برابر شود، یعنی 10،000 تومان.


و در آخر ربات را میسازیم و بعد از ساخت آنرا فعال میکنیم.