مواردی زیر باعث مسدود شدن قابلیت چت کردن شما میشود.
_استفاده از هر گونه لینکی (لینک سایت های دیگر، تلگرام، اینستاگرام، و هر لینک دیگری)
_نام بردن از سایت های دیگر
_رد و بدل کردن شماره تماس
_تخریب سایت
_فحاشی
_ایجاد جو منفی

توجه: چت و گفتگو برای پرسیدن سوالات و مشکلاتتان نیست! سوالات و مشکلات خود را فقط به بخش پشتیبانی تیکت کنید تا سریعا پیگیری شود.
توجه: تا زمانیکه واریز انجام نداده باشید امکان چت کردن را ندارید.
توجه: اگر قوانین را رعایت نکنید و مسدود شوید فقط در صورتی مسدودیتتان رفع میشود که دوباره واریز وجه داشته باشید.
توجه: اگر برای بار دوم مسدود شوید تا 15 روز امکان چت و گفتگوی شما غیر فعال میماند.